Welkom bij OceanDesertFood

ODF brengt 'het nieuwe voedsel'.
Voedsel van planten die groeien op zout of brak water


Welcome to OceanDesertFood

ODF offers 'new food'.
Food from plants that grow on saline and brackish water

temp
temp
temp
temp
temp
Welcome
Oceaan
Oceaan1
Woestijn
Zeekraal veld
Zeekraal veld